ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Εργοστασιο

Σε συνεχή λειτουργία από το 1970

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

Indigo Blue Blue color

Παραγωγική μονάδα 1.000 τμ

Από το 1970 έως το 1995 υπήρξε μια παραγωγική μονάδα 1.000τμ υπό τη αδιάκοπη επιχειρηματική επίβλεψη του παππού μας Xρηστου Mπογια.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Tο 1996 γίνεται επένδυση επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων, από τον Φώτη Mπογια, με την προσθήκη 2.000τμ.

Νεα μηχανήματα

Η προσθήκη νέων μηχανημάτων διευρύνει την προϊοντική δομή της εταιρίας.

Μελάνια νερού

Το 2011 προστίθενται και οι μελάνες νερού.

Μελάνια Masterbatch

Το 2014 προστίθενται μελάνες διαλυτού και τα Masterbatch.