Περιβαλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος, η δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση και ο οικολογικόςπροσανατολισμός, αποτελούν πάγια πολιτική και σταθερή προσήλωση της εταιριας.
perivallon-bogias

Η προστασία του περιβάλλοντος, η δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση και ο οικολογικός προσανατολισμός, αποτελούν πάγια πολιτική και σταθερή προσήλωση της εταιριας. Για τους λόγους αυτούς ανέπτυξε και εφαρμόζει, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εφαρμόζει περιβαλλοντικό σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Συλλέγει και παραδίδει προς ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα υπολλείμματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Μεριμνά για την ανακύκλωση χαρτιού, ηλεκτρονικού υλικού και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Εφαρμόζει πλήρως όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Επικοινωνηστε μαζι μας

Start typing and press Enter to search