ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Masterbatch

Έγχρωμα Masterbatches - Ανθρακικού Ασβεστίου (γεμιστικό)

Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι προτεραιότητα!

Άριστη συνεργασία με χημικό και εργαστήριο μας δίνει ποιοτικό και ποιοτικά σταθερό προϊόν